De training

‘Alleen slechte dingen gebeuren snel’

Een van de fantasiën die vaak worden gekoesterd door mensen die hun leven willen veranderen, is dat het snel kan. Wanneer we eenmaal ‘weten’ wat ons te doen staat, lijken we eenvoudig in staat te moeten zijn om het te doen. We zijn ongeduldige mensen geworden die voor elk probleem een snelle oplossing verwachten. We gaan helaas voorbij aan de macht der gewoonte en de traagheid waarmee we nieuwe kennis omzetten in gedrag.

Nieuwe inzichten

Elk proces dat gericht is op de verandering van onze ingesleten denk- en gedragspatronen, zal een langdurig proces zijn. Er moet worden gewerkt om inzichten op te doen, om bepaalt gedrag in een ander licht te zien en om nieuwe benaderingen uit te proberen. Zelfs onder de beste omstandigheden nemen zulke veranderingen tijd in beslag. Samen met jou ga ik hiermee aan de slag in de Mindfulness training.

De training van 8 weken

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur en een stilte dag en wordt in een groep van maximaal 8 personen gegeven. De training geeft je handvatten om beter met klachten om te kunnen gaan, waardoor mogelijk meer kwaliteit van leven wordt ervaren en er daardoor meer rust ontstaat.

In de training wordt veel geoefend, zoals:

• Zitten en liggen in aandacht (meditatie)
• Bewegingsoefeningen die met aandacht worden uitgevoerd
• Aandachtsoefeningen in het dagelijkse leven

Al deze oefeningen zijn gericht op bewustwording en accepteren van dat wat er is, zonder oordeel. Ook zijn de oefeningen erop gericht om weer meer contact met ons lichaam te krijgen en ons lichaam als signaalfunctie te zien.

Ter ondersteuning krijg je een werkboek en 4 cd’s mee, waarmee je dagelijks oefent.

Er is nog geen nieuwe trainingsdatum vastgesteld.

Zie ook Mindfulness en Voor wie?

Niets is meer waard dan de dag van vandaag