Holistische massage therapie

Holistisch staat voor geheel. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Je kunt het één niet los van het andere zien. De zorgen van alledag voelen we vaak in ons lichaam. Denk maar aan teveel op je schouders nemen of je ziek van ellende voelen. Als spanningen, stress en problemen te lang aanhouden, heeft dit invloed op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en dat kan op den duur tot klachten lijden. Daarom is het goed om klachten in een breder perspectief te plaatsen.

Wat kan holistische massage therapie voor je betekenen?

Deze massage richt zich op het bewust worden van je klacht en wat er mogelijk aan ten grondslag ligt. De massage appelleert meer aan ons gevoelsniveau dan aan ons denken. Wij zijn vaak prima in staat om rationeel dingen op een rij te zetten, maar ons lichaam spreekt een eigen taal.

Vanuit het voelen kunnen er geheel nieuwe inzichten naar boven komen. De massage nodigt uit om met volle aandacht en zonder oordeel in het hier en nu te zijn. Dit kan leiden tot een proces van voelen, ervaren, acceptatie en bewustwording. Vanuit acceptatie en bewustwording kan groei, ontwikkeling en heling plaats vinden

Zie ook: Voor wie? en Hoe werk ik?

Voelen brengt je dichter bij de waarheid dan denken.